21-03-2018
Děkujeme Nadaci na ochranu zvířat za finanční dar na kastraci psů.
 


20-09-2017
Děkujeme obci Volfartice za finanční dar. Velmi si toho vážíme.
 
 


11-01-2016