17-11-2018

Děkujeme městu Česká Lípa za finanční dar ve výši Kč 20.000,-

 
 


17-11-2018

Děkuje Libereckému kraji za poskytnutý grant ve výši Kč 59.500,- na pořízení 2 ks kotců pro pejsky a na kastrace psů a kočkek.

 
 


21-03-2018
Děkujeme Nadaci na ochranu zvířat za finanční dar na kastraci psů.
 


20-09-2017
Děkujeme obci Volfartice za finanční dar. Velmi si toho vážíme.
 
 


11-01-2016